контакти
за вас
база
за нас
групи
начало
школи
МАТЕРИАЛНА БАЗА
Детската градина е основана през 1963 г.,поместена в сградата на бивша болница и е работила със сезонни групи до 1967г. От 1967г. до 1979г. в детското заведение работят две целодневни групи.През 1979 е построена нова сграда на доброволни начала от хора от село Оризаре.От 1979 до 1985 функционират четири групи,след това групите са три,две и от 2000 г. до 2005 г . функционира една смесена група.През учебната 2005/2006 е разкрита втора група в детското заведение.От учебната 2014/2015 е разкрита трета група в детското заведение, която се помещава в сграда II ,свързана с топли връзки на първи и втори етаж с основната сграда.


Детското заведение разполага със:
·зали за занимания, игри и хранене
·спални помещения
·санитарни помещения
·самостоятелена кухня
·методичен кабинет
·учителска стая
·лекарски кабинет с изолатор
·просторен двор за игри на открито


с. Оризаре
Studio Solution              Copyright © 2016
ДГ Радост