контакти
за вас
база
за нас
групи
начало
школи
1. Детската градина предлага целодневна организация на обучение от 7.00ч. до 18.00ч.

2. През учебната 2014 - 2015 год. децата се обучават по програмна система "Ръка за ръка" на издателство "Просвета".

3. Учителките сами планират обучаващите ситуации съдържанието,средствата и подходите.Предоставят самостоятелен избор и свобода на действия на децата.Работят за развитие на уменията и ориентацията им в динамично променящата се среда съобразено с образователните изисквания.

4. Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности като се осигурява необходимо време за игри , занимания , хранене , сън и други дейности.Предпазване от физическа преумора , от обективни и субективни опасности.

5. Обстановката в ДГ се организира така , че да създава възможност за свободни и достъпни зони за дейности / кътове, за самостоятелност в избора на информация , на играчки , материали за игра и занимания.


ЗА ВАС
с. Оризаре
Studio Solution              Copyright © 2016
ДГ Радост