с. Оризаре
контакти
за вас
база
за нас
групи
начало

Договор 01.08.2016
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител
Протокол 2 от 17.06.2016г.
Протокол 3 от 29.06.2016г.
школи
Studio Solution              Copyright © 2016
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

СЪОБЩЕНИЕ  за отваряне на ценови оферти
Протокол 1 / 30.05.2016
......................
Документация
Обявление
Енергийна ефективност
Инженерно - геоложко проучване
Решение
ПУСО
......................
Геодезия
Пожарна безопасност
част Архитектура
част ВиК
част Електро
част Конструктивна
част Озеленяване
ОВК
ПБЗ
ДГ Радост